Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I ra quân làm vệ sinh Môi trường hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I ra quân làm vệ sinh Môi trường hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 362/KH-KHCN ngày 08/6/2021 của Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021.

Sáng ngày 29 tháng 6 Đoàn thanh niên đã tổ chức ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Ngay sau sau lễ ra quân, Lớp 47 CKMQT đã tham gia dọn dẹp, thu gom rác thải, bóc biển quản cáo rao vặt tại khu vực trước cổng trường.

Việc tổ chức lễ hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học, ngày Đại dương thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo  năm 2021 một lần nữa kêu gọi ý thức chung của các CBVC-NLĐ đoàn viên, học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường các hoạt động sản xuất và tiêu thụ bền vững; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống xã hội bằng những việc làm cụ thể và rộng khắp, nhằm xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

 

sau đây là một vài hình ảnh ( ảnh Hoàng Gia Phong)

Các tin khác