Cách giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ trong gia đình.

Ngày nay, khoảng cách giữa các thế hệ được giãn rộng hơn mỗi ngày từ cách ăn mặc, giao tiếp xã hội, suy nghĩ và cách ứng xử. Dưới đây là 5 cách để thu hẹp khoảng cách thế hệ trong gia đình.
(ảnh Thông tấn xã Việt Nam)

Các tin khác