Kế hoạch phối hợp với BNC tổ chức cuộc thi nấu chè hoặc làm bánh chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 cho SV nữ

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  136-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

phối hợp với BNC tổ chức cuộc thi nấu chè hoặc  làm bánh chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 cho SV nữ

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động đoàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Ban nữ công năm 2017 về việc tổ chức các hoạt động, giao lưu văn hóa cho CBVC và học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, Ban nữ công, BCH Đoàn trường lập kế hoạch cuộc thi nấu chè hoặc  làm bánh  chào mừng ngày 8 tháng 3 cho SV nữ , cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Thiết thực chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3;
           - Tạo sân chơi bổ ích, phát huy khả  năng sáng tạo cho nữ  sinh viên nữ đang học tập trong nhà trường, thu hút đông đảo nữ sinh viên tham gia vào các hoạt động;

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, học hỏi giữa các sinh viên nữ trong toàn trường, phát huy truyền thống quý báu của Phụ nữ Việt Nam.

  1. Yêu cầu

- Tổ chức Hội thi trang trọng, vui vẻ, hấp dẫn cho mọi đối tượng là sinh viên nữ;

- Thu hút các cán bộ, giáo viên nữ, sinh viên nữ nhà trường tham gia, hỗ trợ;

- Tổ chức cuộc thi đơn giản, tiết kiệm phù hợp với thực tế nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Sinh viên nữ đang học tập trong toàn trường.

III.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

  1. Nội dung thi:

- Cuộc thi diễn ra giữa các sinh viên nữ trong nhà trường với nhau;
         - Thi nấu chè hoặc  làm bánh  với chủ đề “Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ”.

  1. Hình thức thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức nấu chè, làm bánh;

- Các sinh viên nữ tham gia theo các chi đoàn;

- Mỗi đội có một đội trưởng và 02 thành viên;
          - Mỗi đội sẽ chuẩn bị và nấu tại địa điểm mà  ban tổ đã chuẩn bị;
          - Thời gian nấu chè hoặc làm bánh tối đa là 60 phút (Bắt đầu từ 8h30 đến 9h30 ngày 05/03/2017 );

- Trước khi bắt đầu thi, các đội phải báo tên “Sản phẩm” với Ban tổ chức;
          - Đội trưởng của đội sẽ là người thuyết trình cho sản phẩm của đội.
+ Nội dung thuyết minh phải làm nổi bật lên ý nghĩa sản phẩm của đội mình.
+ Thời gian thuyết minh tối đa cho  sản phầm từ 2 -5 phút.

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỰ THI

- Sản phẩm dự thi là 1 sản phẩm với chủ đề  đã đăng ký trước với Ban tổ chức;

- Sản phẩm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giới hạn trong  gía trị 200.000 đ;

- Nguyên liệu có thể chuẩn bị  trước. Vật dụng cần thiết cho việc nấu chè, làm bánh phải được chuẩn bị sẵn ( bếp, nồi, bát, đĩa, cốc, chén, dao, thìa, nĩa….);

- Số lượng sản phẩm chế biến xong của các đội phải đảm bảo ít nhất là 05 sản phẩm (đối với chè);

 - Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm do chính tác giả làm, không chấp nhận những trường hợp sản phẩm trưng bày bán ở thị trường, đóng gói sẵn;

- Sản phẩm dự thi phải có bảng ghi tên sản phẩm, tên đội;

- Sản phẩm dự thi phải có bài thuyết trình đảm bảo đúng yêu cầu, đúng nội dung;

- Sản phẩm sẽ được Ban giám khảo chấm tại chỗ sau khi các đội thực hiện xong trong thời gian qui định 60 phút;

- Mỗi đội  được cấp 1 khu vực  để thao tác, có quyền tự lựa chọn loại chè,  bánh hoặc cả 2.  Khuyến khích  tiết kiệm nguyên liệu, phù hợp với tình hình thực tế;
          - Sau khi hoàn thành sản phẩm khu vực thi đấu phải sạch sẽ, gọn gàng, theo đúng qui định vệ sinh của BTC.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI

  1. Thời gian

Từ 8h30 đến 9h30 ngày 5/3/2017;

  1. Địa điểm

 Hội trường A3.

VI. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CHẤM

- Hình thức chấm kết hợp giữa sản phẩm và phần thuyết minh của mỗi đội.

+ Chấm nguyên vật liệu;

+ Chấm thao tác (sự khéo léo);

+ Chấm mỹ thuật;

+ Điểm thuyết trình;

+ Chấm hương vị thực tế;       

+ Chấm ý thức chấp hành thể lệ cuộc thi.
           - Nếu đội nào quá thời gian hay vệ sinh không đúng với qui định của BTC sẽ bị trừ điểm.
           - Ban giám khảo sẽ sử dụng phiếu để chấm điểm để đánh giá và ban thư ký tổng hợp kết quả.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Vũ Thị Hải Vân- Trưởng BNC–Trưởng ban

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng- Phó trưởng ban

Các đồngchí còn lại trong BNC, BCH Đoàn trường là thành viên

  1. Phân công nhiệm vụ

- BNC phụ trách mời BGK;

- BCH Đoàn trường phụ trách tổ chức Hội thi;

- Đoàn khoa Kinh tế-Kế toán chủ động thông báo cho sinh viên nữ, quản lý và chỉ đạo thành lập đội;

VIII. KINH PHÍ

Ban nữ công và Ban chấp hành Đoàn trường hỗ trợ mỗi đội tham gia 300.000đ.

IX. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 giải nhất:                          300.000 đồng/giải;

- 01 giải nhì:                            250.000 đồng/giải;

- 02 giải ba:                             200.000 đồng/giải;

- 05 giải khuyến khích             150.000 đồng/giải.

X. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

Chi đoàn nào liên hoan cả lớp sau hội thi phải đăng ký với Đoàn trường để chuẩn bị phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Đào Quang Thành – SĐT:0123.997.9999

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi nấu chè, làm bánh chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (8/3). Yêu cầu các CBVC, Gv, các chi đoàn trong trường thực hiện đúng thời gian, đảm bảo kế hoạch.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

- Đ/c Đỗ Thị Đào Hạnh ( để chỉ đạo th.hiện);

- ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

- Lưu VP Đoàn trường.     

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

Các tin khác