Đoàn viên chủ chốt trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia buổi tuyên truyền, phòng chống ma túy, HIV/AIDS qua hình thức online

Sáng 27/11, cán bộ đoàn chủ chốt trường Cao đẳng Hàng hải I đã tham gia buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về ma túy và các loại tội phạm ma túy, HIV/AIDS dưới hình thức online. Chương trình do Đoàn trường phối hợp với phòng cảnh sát tuyên truyền công an thành phố Hải phòng tuyên truyền nhân dịp Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day) 1/12.

Đây là ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV, và để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS. 

Thông qua chương trình các bạn cán bộ đoàn chủ chốt nắm được tông tin chung về tình hình bệnh HIV/AIDS hiện nay; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; kiến thức phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và một số kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư từ đó triển khai cho các chi đoàn.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Cao Sơn- cán bộ phòng cảnh sát tuyên truyền đã có bài trình bày về công tác quản lý, kiểm soát kiểm soát tiền chất công nghiệp phòng tránh thất thoát tiền chất để sản xuất trái phép ma túy. Đồng thời, phổ biến các quy định mới về kiểm soát tiền chất và chỉ ra những tác hại của ma túy tổng hợp đối với sức khỏe con người để các sinh viên có nhận thức để phòng tránh.

Sau đây là một vài hình ảnh:

 

Các tin khác