Kết quả lượt về giải đá bóng học sinh khối trung cấp năm 2021

Lượt về của giải bóng trung cấp diễn ra từ ngày 8-12/11/2021 tại sân cỏ nhân tạo của trường Cao đẳng Hàng hải I. Kết quả lượt về như sau:

Ngày

Thời gian

Đội

Kết quả

Đội

Thứ 4 ngày 10/11/2021

8h00-9h00

49 C9.4

4-5

49 C9.1

Thứ 4 ngày 10/11/2021

14h00-15h00

49 C9.3

1-0

48 C9.2

Thứ 4 ngày 10/11/2021

15h00-16h00

49 C9.2

1-0

49 C9.5

 

Các tin khác