Kết quả lượt đi giải đá bóng học sinh khối trung cấp năm 2021

Giải bóng đá Học sinh trung cấp năm 2021 của trường Cao đẳng hang hải I dành cho học sinh đang học tập tại cơ sở 1 của trường đã chính thức khởi tranh từ ngày 1 tháng 11.

năm nay giải tiếp tục có sự tranh tài của 7 đội, trong đó có 5 đội của khóa 49 là 49 C9.1, 49 C9.2, 49 C9.3, 49 C9.4 và 49 C9.5 cùng 2 đội 48 là 48 C9.1 và 48 C9.2. Sau khi bốc thăm đội 48 C9.2 đã ưu tiên được lọt vào vòng trong, còn 6 đội còn lại bốc thăm đá lượt đi và lượt về. Kết quả lượt đi như sau:

Thời gian

Đội

Kết quả

Đội

Thứ 2 ngày 01/11/2021

49 C9.4

0-0

49 C9.1

Thứ 3 ngày 02/11/2021

49 C9.3

0-3

48 C9.2

Thứ 4 ngày 03/11/2021

49 C9.2

4-0

49 C9.5

Sau đây là một vài hình ảnh:

 

Các tin khác