Kết quả lượt đi giải đá bóng chào tân sinh viên khối cao đẳng năm 2021

Giải bóng đá chào tân sinh viên năm 2021 của trường Cao đẳng hàng hải I dành cho sinh viên đang học tập tại cơ sở 1 và 2 của trường đã chính thức khởi tranh từ ngày 1 tháng 11.

năm nay giải tiếp tục có sự tranh tài của 18 đội, trong đó có 3 đội của khóa 47 là 47 CĐKQT, 47 CĐC, 47 CCO và 4 đội khóa 48 là 48 CĐC, 48 CĐK, 48 CKM, 48 CCO, 48 CTĐ, Khóa 49 có 10 đội là   49 CĐK 1, 49 CĐC (Đội 1), 49 CLG, 49 CĐC (Đội 2), , 49 CĐK2, 49 CTH, 49 CCO1, 49 CCO2, 49 CCO3, 49 CKM. Các đội còn lại bốc thăm đá lượt đi và lượt về. Kết quả lượt đi như sau:

Ngày

Thời gian

Đội

Kết quả

Đội

Thứ 2 ngày 01/11/2021

15h30-16h30

47 CCO

2-1

48 CĐC

Thứ 3 ngày 02/11/2021

9h00-10h00

48 CĐK

0-1

48 CKM

Thứ 3 ngày 02/11/2021

15h30-16h30

48 CCO

2-4

48 CTĐ

Thứ 4 ngày 03/11/2021

8h00-9h00

49 CĐK1

0-1

49 CĐC ( Đội 2)

Thứ 4 ngày 03/11/2021

9h00-10h00

49 CLG

0-2

49 CĐC ( Đội 1)

Thứ 4 ngày 03/11/2021

15h30-16h30

49 CTH

2-3

49 CCO1

Thứ 5 ngày 04/11/2021

14h30-15h30

49 CĐK 2

2-0

49 CCO 2

Thứ 5 ngày 04/11/2021

15h30-16h30

49 CCO3

2-1

49 CKM

Thứ 6 ngày 05/11/2021

8h00-9h00

47 CĐKQT

1-2

47 CTĐ

 

Các tin khác