Kết quả lượt về giải đá bóng chào tân sinh viên khối cao đẳng năm 2021

Kết quả lượt về giải đá bóng chào tân sinh viên khối cao đẳng năm 2021

Giải bóng đá chào tân sinh viên năm 2021 của trường Cao đẳng hàng hải I dành cho sinh viên đang học tập tại cơ sở 1 và 2 lượt về diễn ra từ ngày 8-12/11. Kết quả lượt về như sau:

Ngày

Thời gian

Đội

Kết quả

Đội

Thứ 2 ngày 08/11/2021

15h30-16h30

47 CCO

3-1

48 CĐC

Thứ 3 ngày 09/11/2021

9h00-10h00

48 CĐK

3-3

48 CKM

Thứ 3 ngày 09/11/2021

15h30-16h30

48 CCO

2-1

48 CTĐ

Thứ 4 ngày 10/11/2021

8h00-9h00

49 CĐK1

1-0

49 CĐC ( Đội 2)

Thứ 4 ngày 10/11/2021

9h00-10h00

49 CLG

0-2

49 CĐC ( Đội 2)

Thứ 4 ngày 10/11/2021

15h30-16h30

49 CTH

1-2

49 CCO1

Thứ 5 ngày 11/11/2021

14h30-15h30

49 CĐK 2

3-3

49 CCO 2

Thứ 5 ngày 11/11/2021

15h30-16h30

49 CCO3

1-2

49 CKM

Thứ 6 ngày 12/11/2021

8h00-9h00

47 CĐKQT

0-2

47 CTĐ

 

Các tin khác