Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo sinh viên hàng hải tại Busan Hàn Quốc

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2021, hai sinh viên của Trường Cao đẳng Hàng hải I là  Trương Quốc Anh - 47CĐKQT và Hoàng Quốc Khánh - 47CKM đã chính thức bắt đầu những ngày học đầu tiên tại Busan Hàn Quốc (sau thời gian cách ly theo yêu cầu). Đây là chương trình trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về đào tạo sinh viên hàng hải giữa trường Cao đẳng Hàng hải I với Viện Công nghệ hàng hải và thủy sản Hàn Quốc (KIMFT).

 

Đoàn chụp ảnh chung

Nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa sinh viên và doanh nghiệp, giữa lý thuyết và thực hành. Các sinh viên tham gia khóa đào tạo được đài thọ toàn bộ chi phí từ nguồn ODA của Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian 01 tháng, từ ngày 17/11/2021 đến 17/12/2021.  Khóa đào tạo trên tàu biển dành cho sinh viên hàng hải gồm 2 học phần: Đào tạo an toàn cơ bản theo yêu cầu của Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW78/2010); đào tạo thực tế trên tàu huấn luyện của Viện Công nghệ hàng hải và thủy sản Hàn Quốc (KIMFT).

Việc thúc đẩy hợp tác giữa các trường cao đẳng, trường nghề của Hàn Quốc đã tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên của trường được học hỏi và trải nghiệm tại nước ngoài, mang đến những cơ hội thực tập tại các công ty, doanh nghiệp nước ngoài sau này cho sinh viên nhà trường.

Sau đây là một vài hình ảnh:

 

 

 

 

Tin Hoàng Gia Phong, ảnh Trường Cao đẳng Hàng hải I

Các tin khác