TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2021. CHỦ ĐIỂM "HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2022 - 2027"

Trân trọng gửi đến các vạn đoàn viên tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2021. Chủ điểm " Hướng tới Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027"
Các đồng chí tải đường tài liệu tại đường link sau:
https://docs.google.com/.../1dKOTcVRJKGijqbgk9GMI.../edit...

Các tin khác