Tuyển công nhân NAM sản xuất. Phỏng vấn chiều thứ 6 ngày 04/09/2020. Phỏng vấn đi làm ngay.

Tuyển công nhân NAM sản xuất. Phỏng vấn chiều thứ 6 ngày 04/09/2020.
Phỏng vấn đi làm ngay.
Do số lượng ứng viên nhiều, nên mình sẽ vẫn ưu tiên những bạn liên lạc và gửi thông tin chốt danh sách trước nhé
Công ty có xe đưa đón khu vực nội thành, Cát Hải.

Các tin khác