Công đoàn, Đoàn thanh niên thành kính viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

   Sáng ngày 12/10, Công đoàn, Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Hàng hải I đã  thành Kính Viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại  cơ quan Ban chỉ huy quân sự quận Hải An, Hải Phòng.

     Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà chỉ huy quân sự tài tình và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Đại Tướng chỉ huy chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và Chiến tranh Việt Nam (1960–1975), trực tiếp hoặc tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng như Thế chiến thứ 2 chống Pháp, Nhật, Chiến dịch Biên giới Thu Đông (1950) , Trận Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tết Mậu thân (1968), Chiến cục năm (1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), Chiến tranh Đông Dương lần 3 (1979).


 
     Trái tim người anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng của lòng dân, một huyền thoại của Việt Nam đã ngừng đập. Đại Tướng qua đời là một mất mát lớn đối với người dân Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp và sự ra đi của Đại tướng là một bài học lớn cho thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau.
 
     Cán bộ, đoàn viên trường Cao đẳng hàng hải I  xin cúi mình cầu mong cho Đại tướng được an giấc. Vĩnh biệt, vĩnh biệt trái tim vị tướng huyền thoại! Vĩnh biệt một nhân cách lớn của dân tộc Việt! Hình ảnh, nhân cách Đại tướng mãi mãi đọng lại trong lòng chúng con, trong lòng dân tộc và bạn bè anh em khắp Năm châu.

     Sau đây là một vài hình ảnh

 

 

 

Các tin khác