BCH Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 họp phiên thứ nhất sau đại hội

Sau phần bế mạc Phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tiến hành họp phiên thứ nhất, giới thiệu nhân sự và hiệp thương các chức danh. Kết thúc Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu đồng chí Vương Toàn Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023; đồng thời, bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho các đồng chí: Lê Khắc Nguyên Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thiếu nhi Trường học Thành đoàn; Nguyễn Quang Đạt - Ủy viên Ban Chấp thành Thành đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Hải Phòng; Lê Hoàng Dương - Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Các tin khác