Hội chợ việc làm tại trường CDHH1 số 498 Đà Nẵng- Đông Hải 1- Hải An- HP

Kính mời các bạn sinh viên khóa 43 đến tham dự Hội chợ việc làm được tổ chức tại Trường CĐ Hàng hải 1- Số 498 Đà Nẵng- Đông Hải 1- Hải An- Hải Phòng
Thời gian: 9h00 ngày 12/8/2018 ( chủ nhật)
13 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tuyển dụng
1. Công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ
2. Công ty TNHH sản xuất lopps xe Bridgestone Việt Nam
3. Công ty TNHH New Hope
4. Công ty TNHH Tamada Việt Nam
5. Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam
6. Công ty Yusen Logistics Việt Nam
7. Công ty TNHH vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam
8. Công ty TNHH Top Solvent Việt Nam
9. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình
10. Công ty TNHH Knauf
11. Công ty TNHH Jyuichiya Việt Nam
12. Công ty TNHH Pantra Việt Nam
13. Công ty TNHH Nakashima Việt Nam

Các tin khác