Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện kế hoạch số 127-KH/ĐTN ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Quận đoàn Hải An về việc tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 13/5, Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I và Đoàn phường Đông Hải 1 phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14, và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại hội trường tẩng 3, trụ sở UBND Phường Đông Hải 1.

Quang cảnh hội nghị

     Về dự hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo thành Đoàn, Đại diện Ban tuyên giáo quận ủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Phường Đông Hải 1, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy trường Cao đẳng Hàng hải I, BCH Đoàn quận Hải An.

     Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong nhà trường và trên địa bàn phường đã được nghe báo cáo viên của quận Đoàn Hải An giới thiệu: những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và quốc hội, hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của quốc hội, HĐND các cấp.

     Cũng tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được biết những quy định mới những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; quyền bầu cử và ứng của của công dân; nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử…

Đoàn viên, thanh niên lắng nghe tuyên truyền

      Hội nghị đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu biết thêm về luật bầu cử quốc hội, HĐND để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bầu cử bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

     Sau đây là một vài hình ảnh:

Các tin khác