Đoàn viên trường CĐHHI tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Đoàn viên trường CĐHHI tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”
Cuộc thi được tổ chức với các nội dung Tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi diễn ra theo 3 vòng: thi tuần, bán kết, chung kết.

Ở Vòng thi Tuần, thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video.

Vòng thi Tuần diễn ra trong 04 tuần với hình thức trực tuyến trong thời gian như sau: Tuần 1: 01/10 - 08/10/2021; Tuần 2: 09/10 - 16/10/2021; Tuần 3: 17/10 - 24/10/2021; Tuần 4: 25/10 - 01/11/2021

Ở Vòng Bán kết, thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video. Vòng thi Bán kết diễn ra trong tháng 11/2021.

Vòng Chung kết, thí sinh tham gia thi theo hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp. 

- Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng các hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video. Các thí sinh trả lời 30 câu hỏi dạng trắc nghiệm, lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Tổng thời gian tối đa của một lượt thi là 15 phút. Mỗi thí sinh được thi tối đa 5 lần/tuần.
+ Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc (Họ và tên; ngày tháng năm sinh; nơi học tập hoặc nơi công tác, sinh sống; số điện thoại; email).
tin bài viết HOÀNG GIA PHONG
 
 
 

Các tin khác