Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự cho học sinh khối 9+ và trung cấp đang học tập tại trường

Sáng ngày 16/10/2021 BCH Đoàn trường đã triển khai tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và xử lý vi phạm trong nghĩa vụ quân sự cho 220 tân học sinh hệ cao đẳng 9 +. BCH Đoàn trường kết hợp cùng thầy cô giáo chủ nhiệm thông qua buổi lên lớp tại giờ ngoại khóa triển khai cho các lớp.
Tại buổi tuyên truyền, gần 200 em học sinh đã được phổ biến các quy định, nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự và một số văn bản, thông tư, hướng dẫn thi hành Luật một cách cụ thể, chi tiết về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, những quy định liên quan đến các em học sinh.
Qua đó giúp các em hiểu được quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của công dân trong việc sống, làm việc theo pháp luật nói chung và luật nghĩa vụ quân sự nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vinh dự của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
sau đây là một vài hình ảnh ( tin bài viết HOANG GIA PHONG)

Các tin khác