Kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 2 năm học 2017-2018.

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  157-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày  29  tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018

& phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 2 năm học 2017-2018.

 

Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018 về việc sơ kết công tác đoàn  học  kỳ 1 năm học 2017-2018.

Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn  học  kỳ 1 năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Mục đích

Đánh giá việc triển khai thực hiện chủ đề học kỳ 1,  năm học 2017-2018, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ( đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và kinh nghiệm trên từng mặt công tác)

 1. Yêu cầu

Triển khai tới BCH đoàn các lớp.

Công tác tổ chức đơn giản, hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của Đoàn trường.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
 2. Nội dung thực hiện
 • Tình hình học sinh và sinh viên với những yếu tố tác động qua công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng.
 • Phong trào “xung kích phát triển kinh tế -xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
 • Phương hướng hoạt động học kỳ 2 năm học 2017-2018.
 • Chương trình chi tiết: (có văn bản kèm theo)
 1. Hình thức

Hội nghị sơ kết

 • THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian

14h00 ngày 12 tháng 1 năm 2018

 1. Địa điểm

Hội trường A3

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư đoàn trường-Phó trưởng ban

 1. Phân công nhiệm vụ

-        Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng  phụ trách tổng hợp báo hoạt động học kỳ 1 & phương hướng hoạt động Đoàn học kỳ 2;

-        BTV phụ trách triệu tập các Bí thư, Phó bí thư tới dự, mời các đại biểu;

-        Đ/c Cao Văn Dương phụ trách trình chiếu trong hội nghị.

-        Đồng chí Trần Phương Hà phụ trách điều hành chương trình.

 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 27/11đến 29/11 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 5/1 đến 8/1 BTV triệu tập học sinh, sinh viên tham gia;
 • Từ 8/1 đến 11/1 BTV hoàn thiện trang trí khánh tiết, báo cáo, kế hoạch hoạt động học kỳ 2 năm học 2017-2018;
 • 14h00 ngày 12/1 tổ chức hội nghị.

         

          Trên đây là kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ 1, năm học 2017-2018 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 2 năm học 2017-2018. Đề nghị các đồng chí trong BCH triển khai để buổi lễ đạt kết quả tốt.

                  

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-   BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-   Các đ/c UVBCH (để th.hiện);

-   Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

 

 

 

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày  29  tháng 11 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH CỦA BUỔI LỄ SƠ KẾT

CÔNG TÁC ĐOÀN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

 

Stt

Nội dung chương trình

Thời gian

Người thực hiện

1.      

Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu

13h45 – 14h00

BTC

2.      

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

14h00-14h05

Đ/c Hà

3.      

Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1 năm học 2017-2018

14h05-14h20

Đ/c Kiên

4.      

Báo cáo phương hướng hoạt động trong học kỳ 2

14h20-14h30

Đ/c Thành

5.      

Phát biểu của Quận đoàn.

14h30-14h35

Đại diện Quận Đoàn

6.      

Phát biểu của lãnh đạo Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường

14h35-14h40

Đại diện ĐU, BGH

7.      

Tổng kết bế mạc.

14h40-14h45

Đ/c Thành

 

                                     BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

Các tin khác