Kế hoạch tổ chức lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

ĐOÀN TRƯỜNG - PHÒNG HTQT&NCKH

* * *

Số  142-KHLT/ĐTN-P HTQT&NCKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học 2017

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn học kỳ 2 năm học 2016-2017 về việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập.

BCH Đoàn trường phối hợp cùng Phòng HTQT&NCKH xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động sinh viên Nghiên cứu khoa học, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

Nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội để sinh viên phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo, độc lập trong suy nghĩ, bước đầu hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, trao đổi thông tin và những quan tâm về khoa học để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập trong Nhà trường;

 Tăng cường tính tự chủ trong học tập và nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết vào thực tế của sinh viên.

  1. Yêu cầu: 

Các hoạt động trong lễ phát động được tổ chức đơn giản, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong sinh viên.

Công tác phối hợp hài hòa, đảm bảo tính xuyên suốt trong quá trình tổ chức.

II. ĐỐI T­ƯỢNG:

GVCN các lớp;

Các bạn sinh viên có đề tài NCKH;

Cán bộ lớp;

ĐVTN là bí thư và phó bí thư các chi đoàn đang học tập tại trường.

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM:

  1. Thời gian:

1/2 ngày bắt đầu từ 15h30’  ngày 18/5/2017.

  1. Địa điểm:

Hội trường A3

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Nội dung

- Mít tinh kỉ niệm hưởng ứng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18/5);

- Báo cáo sơ kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017;

- Tạo tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học;

- Phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

 - Khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sáng tạo;

- Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho các bạn Sinh viên khóa mới tham gia.

  1. Hình thức

Phát động phong trào

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Trần Việt Dũng – Trưởng phòng HTQT&NCKH-Phó trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó Bí thư–Ủy viên

Đ/c Trần Phương Hà – UVBCH Đoàn trường– Ủy viên

Đ/c Phan Đình Nguyên – CB P HTQT&NCKH–Thành viên

  1. Phân công nhiệm vụ

          - BTV Đoàn trường phụ trách trang trí khánh tiết, Thiết kế phông sân khấu, mượn Hội trường, công tác lễ tân, mời các đơn vị, GVCN có liên quan;

          - Phòng HTQT&NCKH phụ trách xin ý kiến BGH về nội dung chương trình, đề nghị khen thưởng cho SV có đề tài NCKH;

          - Đoàn trường triệu tập Bí thư, P.Bí thư, CB lớp các chi đoàn tham dự lễ phát động.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ 10/5 đến 11/5 xây dựng kế hoạch;

- Từ 14/5 đến 16/5 Phòng HTQT&NCKH tổng hợp danh sách Sinh viên có đề tài NCKH, xin ý kiến BGH về nội dung chương trình, đề nghị khen thưởng cho SV có đề tài NCKH;

- Từ ngày 14/5 đến 17/5 BTV Đoàn trường Thiết kế phông sân khấu, mượn Hội trường, bố trí SV làm công tác lẽ tân, mời các đơn vị, GVCN có liên quan;

- Ngày 17/5 đ/c Phan Đình Nguyên lấy giấy khen và hoàn thành thủ tục lĩnh thưởng cho SV; đ/c Trần Phương Hà thuê áo dài phụ trách công tác lễ tân đầu giờ, giấy khen lúc khen thưởng;

- 13h00’ ngày 18/5 nhận và kiểm tra hội trường, 14h00’ tổ chức lễ phát động.

 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học 2017 của Đoàn thanh niên và Phòng HTQT&NCKH.

 

TM. PHÒNG HTQT&NCKH

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

đã ký 

 

Trần Việt Dũng

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

 

 

 đã ký

 

              Đào Quang Thành

 

 

           

Các tin khác