QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI 1

* * *

Số  154 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 05  tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

                      

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN trường học, năm học 2017 –2018.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017. Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2017 - 2018 với các nội dung cụ thể sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ĐVTN toàn trường thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức thẩm mỹ, tính sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật cho ĐVTN.

- Có sự tham gia rộng rãi của ĐVTN toàn trường nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập chính khóa của nhà trường.

- Thông qua Hội thi văn nghệ cấp Đoàn trường tạo điều kiện để ĐVTN giao lưu và thắt chặt tinh thần đoàn kết; 

 1. NỘI DUNG, LOẠI
 2. Nội dung

Các tiết mục biểu diễn về chủ đề mái trường, thầy cô, bạn bè, về ngày Nhà giáo Việt Nam.

 1. Thể loại

Các tiết mục tham gia với những thể loại: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca (Từ 5 người trở lên), múa hát (Từ 10 người trở lên), tiểu phẩm…

 • THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian:

Dự kiến 14h ngày 18-11-2017

 1. Địa điểm:

Hội trường A3

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Tất cả các đồng chí trong BCH tham gia sơ tuyển, lựa chọn

 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 3/11 đến 5/11 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 6/11 đến 14/11 liên hệ phối hợp và thống nhất chương trình với các chi đoàn ;
 • Từ 14/11đến 17/11 tập hợp danh sách tiết mục tham gia;
 • Ngày 18/11 biểu diễn.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I.

Yêu cầu các đồng chí trong BCH Đoàn trường thực hiện đúng tiến độ để Đoàn trường hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- BCH Chi đoàn cơ sở (để thực hiện);

- Lưu VP.

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

 

 đã ký

 

 

            Đào Quang Thành

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác