Hội nghị tư vấn, xây dựng Chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học năm học 2016 – 2017

      Ngày 24/8, tại Hội trường Thành đoàn, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị tư vấn, xây dựng Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học năm học 2016 – 2017. Đồng chí Bùi Thị Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố chủ trì Hội nghị.
      Buổi sáng, các đại biểu tập trung tư vấn, xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017.
Năm học 2016 - 2017 là năm học diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp. Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến hay, sáng tạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.


      Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017, với chủ đề năm học: “Thiếu nhi Hải Phòng, Hiếu học, chăm ngoan, Làm nghìn việc tốt, Tiến bước lên Đoàn” được các đại biểu sôi nổi thảo luận. Các ý kiến thảo luận tập trung vào 04 nhiệm vụ trọng tâm và 08 chỉ tiêu lớn của năm học.
Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận về Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017 và Quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” các cấp.


      Với chủ đề “Năm sinh viên sáng tạo”, Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017 đưa ra 05 nhiệm vụ trọng tâm và và 08 chỉ tiêu lớn. Đồng thời, các quy đinh về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt được thảo luận chi tiết, cụ thể, phù hợp nhằm nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện sinh viên phát triển toàn diện.

Các tin khác