Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Quận Đoàn Hải An phát động

     Trong hai ngày 6, mùng 7 tháng 8 Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I đã tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Trung tâm hoạt động hè thiếu nhi thành phố (Bến Thốc, khu I Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng).

     Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; Kế hoạch số 140-KH/ĐTN ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Quận đoàn về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BCH Đoàn trường đã tham gia cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc quận đoàn Hải An.

Lớp học nghị quyết

    Chương trình tập huấn năm nay gồm 2 phần:

Phần thứ nhất học tập, quán triệt Nghị quyết

- Quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III.

- Triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành đoàn và Ban Thường vụ Quận đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới, những thành tựu nổi bật của quá trình hội nhập quốc tế gần đây của nước ta; tình hình kinh tế- chính trị của quận trong thời gian gần đây.

Phần thứ hai tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Trang bị kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn và phương pháp tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

- Trang bị kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng làm việc nhóm, hoạt động tập thể, kỹ năng thuyết trình, phát huy tính sáng tạo.

- Tổ chức Ngày hội cán bộ Đoàn dưới hình thức các trò chơi lớn, các học viên vừa tham gia hoạt động thông qua các trò chơi kỹ năng, team building; vừa tham gia kiểm tra kiến thức (trắc nghiệm siêu tốc).

   

Chương trình giao lưu" Nối vòng tay lớn"

Buổi tối diễn ra chương trình lửa trại " Nối vòng tay lớn" với sự tham gia của đoàn viên đến từ 8 phường và 4 trường trên địa bàn quận Hải An. Sáng ngày hôm sau các bạn đoàn viên cùng nhau chung tay hưởng ứng chiến dịch “ Làm sạch biển” qua các hành động thiết thực dọn vệ sinh khu vực bãi biển ở Đoàn 295 Đồ Sơn sau đó dâng hương ở Bến tàu không số.

Chương trình "Đêm lửa trại"

    Thông qua lớp tập huấn sẽ trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các kỹ năng cần thiết trong nghiệp vụ công tác đoàn, từ đó tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hay, mô hình điển hình trong công tác đoàn, từng bước nâng cao tinh thần chủ động công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên hiện nay.

Sau đây là một vài hình ảnh:

 

Các tin khác