Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia Lễ mit tinh Ngày Thế giới Phòng, chống AIDS năm 2014

    Sáng ngày 29/11/2014 Đoàn viên là học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I đã tham dự mít tinh ở quảng trường nhà hát lớn hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống AIDS năm 2014 với chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”. 

   Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị y tế trong thành phố, lãnh đạo thành ủy, UBND và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

   Với rất nhiều thông điêp, lễ mít tinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân về dự phòng lây nhiễm HIV, tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS, đồng thời tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, sự đồng tâm hợp lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

   Thông qua buổi lễ mít tinh đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I đã nhân thức và biết được Luật Phòng, chống HIV/AIDS, “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/AIDS phấn đấu vì tầm nhìn “Ba không” mà trước hết là mục tiêu “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”… từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trong nhà trường.

   Sau đây là một vài hình ảnhCác tin khác