Tân sinh viên chuyên ngành Điều khiển tàu biển tham quan thực tế

Với ý tưởng xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong tiến trình hội nhập quốc tế, Trường CĐHHI đã triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm mang lại giá trị gia tăng cao và sự khác biệt cho người học. 

Một trong những chuyên ngành đào tạo chất lượng cao thuộc Trường CĐHHI là chuyên ngành Điều khiển tàu biển. Sinh viên chuyên ngành Điều khiển tàu biển được trang bị những kiến thức hiện đại trên cơ sở chuẩn nội dung của các chương trình đào tạo cùng chuyên ngành ở các nước tiên tiến, có kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm... đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.Trước khi vào học tân sinh viên được tham quan thực tế dưới tàu nhằm giúp các em dễ hình dung hơn nhiều so với những gì học trong sách vở.

Sau đây là một vài hình ảnh:

Gia Phong

 

Các tin khác