Hoãn tổ chức giải bóng đá chào mừng 47 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I (4/5/1972-4/5/2019)

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  265-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 2  tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Hoãn tổ chức giải bóng đá chào mừng 47 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I (4/5/1972-4/5/2019) 

 

 

Căn cứ thông báo số 262-TB/ĐTN ngày 1/4/2019 về việc tổ chức giải bóng đá chào mừng 47 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I (4/5/1972-4/5/2019);

Căn cứ tình hình thực tế các lớp thi học kỳ từ 22/4 đến 3/5/2019;

BCH Đoàn trường thông báo hoãn tổ chức giải bóng đá khi nào tổ chức sẽ thông báo lại sau.

Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Thành (01239979999)

                                     

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH nhà trường (để biết);

-          Các khoa, trung tâm (để biết);

-          Các chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

 

Đào Quang Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác