tư vấn việc làm cho sinh viên khóa 44,45 tại chương trình “ Từ hiện tại đến tương lai”

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  260-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tư vấn việc làm cho sinh viên khóa 44,45 tại chương trình “ Từ hiện tại đến tương lai”

 

Thực hiện kế hoạch công tác đoàn năm học 2018-2019 về đồng hành cùng sinh viên trong hỗ trợ việc làm, lập thân lập nghiệp.

Căn cứ tiến độ học tập của sinh viên khóa 44 chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 6/201 9 và khóa 45 vào tháng 12/2019;

Căn cứ chương trình phối hợp với ĐTN Trường THPT HùngVương tổ chức cho học sinh khối 12; phối hợp với khu công nghiệp Đình Vũ;

BCH Đoàn trường thông báo tư vấn việc làm cho sinh viên khóa 44, 45 nội dung cụ thể  như sau

I. Đối tượng

Sinh viên khóa 44, 45 hoặc đã ra trường

Trình độ: từ trung cấp trở lên, tuổi từ 18-35

II. Thời gian- địa điểm

Tổ chức lúc 14h00’ ngày 26/3/2019 tại Hội trường A3- Trường Cao đẳng hàng hải I- số 498 Đà Nẵng- Đông Hải I- Hải An

III. Nội dung

  1. Văn nghệ chào mừng
  2. Giới thiệu đại biểu
  3. Tư vấn ôn thi, chọn trường cho học sinh lớp 12
  4. Chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp- nói không với bạo  lực học đường
  5. Lễ kết nạp đoàn viên
  6. Giải đáp thắc mắc cho học sinh, sinh viên
  7. Tiếp xúc doanh nghiệp/ tư vấn
  8. Trao đổi các công việc cần chuẩn bị cho hồ sơ xin việc
  9. Bế mạc

 

4 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Đình Vũ sẽ giới thiệu về công ty, tư vấn vị trí việc làm và tuyển dụng ( các bạn đăng ký và phỏng vấn tại công ty đối với các bạn đã ra trường và có hồ sơ xin việc)

IV. Danh sách các công ty tham gia tư vấn

Stt

Tên công ty

Ngành nghề

Vị trí

1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHO VẬN VIỆT NAM

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Lô CN3.3D khu công nghiệp Đình Vũ - Quận Hải An - Hải Phòng

2

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ LÂM

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

 

Khu đất CN3.6 - CN4.1 Khu công nghiệp Đình Vũ - Quận Hải An - Hải Phòng

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 

Ngã 3 Đình Vũ, Khu công nghiệp Đình Vũ - Quận Hải An - Hải Phòng

3

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP NHƯA PHA LÊ

Sản xuất các thiết bị nhựa

Lô đất CN4.3, Khu kinh tế Đình Vũ, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

4

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHO VẬN VIỆT NAM

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Lô CN3.3D khu công nghiệp Đình Vũ - Quận Hải An - Hải Phòng

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          Các chi đoàn;

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 đã ký

Đào Quang Thành

 

Các tin khác