Thông báo tham dự Hội chợ việc làm tháng 4-2019

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  263-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tham dự Hội chợ việc làm tháng 4-2019

 

Thực hiện kế hoạch công tác đoàn năm học 2018-2019 về đồng hành cùng sinh viên trong hỗ trợ việc làm, lập thân lập nghiệp.

Căn cứ cuộc làm việc với đại diện ban quản lý khu công nghiệp Đình Vũ ngày 4/4/2019 về việc tổ chức Hội chợ việc làm;

BCH Đoàn trường thông báo cho sinh viên khóa 44, 45 nội dung cụ thể  như sau

 1. Đối tượng

Sinh viên khóa 44, 45 hoặc đã ra trường

Trình độ: từ trung cấp trở lên, tuổi từ 18-45

 1. Thời gian- địa điểm

Tổ chức lúc 8h00’ ngày 18/4/2019 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam- số 484 Lạch Tray- Hải Phòng.

 • Nội dung
 1. Văn nghệ chào mừng
 2. Giới thiệu đại biểu
 3. Diễn văn khai mạc
 4. Đại diện ban quản lý khu công nghiệp phát biểu
 5. Tiếp xúc doanh nghiệp/ phỏng vấn (sv đã ra trường hoặc lao động tự do)
 6. Trao đổi các công việc cần chuẩn bị cho hồ sơ xin việc (sv năm cuối)
 7. Bế mạc

Hơn 50 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Đình Vũ sẽ giới thiệu về công ty, tư vấn vị trí việc làm và tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng

 1. Danh sách các công ty tham gia tư vấn
  theo mẫu đính kèm
 2. Yêu cầu

Đây là một chương trình rất lớn có hơn 50 doanh nghiệp gia tuyển dụng – một cơ hội cho tất cả các bạn. Yêu càu các cán bộ lớp triển khai đến từng thành viên.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          Các chi đoàn;

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 đã ký

Đào Quang Thành

 

Các tin khác