Đoàn viên, thanh niên trường CĐHHI tiếp tục hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Sáng ngày 4 /12 Đoàn trường đã phối hợp với Trung tâm truyền thông sức khỏe thành phố Hải Phòng tăng cường công tác tuyên truyền, phát tờ rơi nhằm nâng cao ý thức về phòng, chống AIDS cho học sinh, sinh viên các khóa 44, 45 đang học tập trong nhà trường.

Đây là hoạt động tiếp tục hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/ AIDS năm 2017.  Theo đó, Đoàn thanh niên là đơn vị phối hợp tiếp tục tổ chức các đội hình thanh niên xung kích truyền thông, tuyên truyền vận động nhằm thay đổi hành vi tự phòng tránh lây nhiễm HIV cho học sinh, sinh viên và người dân  trên địa bàn nhà trường.

Các tin khác