Cán bộ viên chức, giáo viên tham gia lớp tập huấn cứu sinh, phòng chống đuối nước do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trường Cao đẳng Hàng hải 1 tổ chức

Theo kế hoạch, nội dung chương trình học gồm lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Về lý thuyết, sẽ nắm bắt các văn bản vi phạm pháp luật trong hoạt động cứu hộ, cứu đuối đối với lĩnh vực hàng hải

Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm truyền đạt 1 số kiến thức như: tình hình tai nạn đuối nước của trẻ ở Việt Nam hiện nay; thực trạng về tai nạn đường thuỷ của Việt Nam trong những năm qua và chủ trương lớn của Chính phủ, các cấp, các ngành trong đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ. 


Khái niệm về đuối nước; nguyên nhân đuối nước; hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi nạn nhân bị đuối nước, phương pháp thoát thân khi gặp nạn nhân ôm, bám và hướng dẫn các kỹ năng tập bơi; những điều tuyệt đối phải tránh trong quá trình cấp cứu đuối nước…

Sau đây là một vài hình ảnh:

Các tin khác