Đoàn viên là CBGV, HSSV tham gia lớp tập huấn cứu hỏa tại Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hàng hải

Trung tâm đã ý thức được tầm quan trọng của PCCC, công tác cứ hỏa nên đã mở những buổi tập huấn, ngoại khóa huấn luyện cho CBVC, GV, học sinh, sinh viên tham gia thực hành chữa cháy. Điều này không những giúp mọi người cảm thấy hứng thú mà còn bổ trợ cho người học một vốn kiến thức không thể tìm ở đâu được.

Buổi tập huấn diễn ra vào 27/11 vừa qua với sự tham gia của giáo viên, CBVC học sinh, sinh viên đang công tác và học tập trong nhà trường. Sau buổi công tác tập huấn đánh giá được sự ủng hộ rất lớn của nhà trường.


 
Ngoài ra hàng tháng lớp học còn được mở để phục vụ cho công tác cấp giấy chững nhận cứu sinh, cứu hỏa cho thuyền viên ngành đi biển.
 
Với việc cho các em SV đang học thực hành giúp các em hiểu rõ được cách sơ tán người ra khỏi đám cháy một cách an toàn nhất, cách sử dụng bình cứu hỏa đúng cách, cho các em biết những số điện thoại cần phải liên lạc khi sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Sau đây là một vài hình ảnh

Các tin khác