Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa X

Chiều 13/9, tại Hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa X.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Tường - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố, tập thể thường trực Thành đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn.

Trong thời gian qua, việc xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII đã trải qua 05 lần dự thảo các bước thực hiện với nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung và đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn bàn, thảo luận và cho ý kiến. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cũng đã được xây dựng, xin ý kiến rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố và Đại hội Đoàn toàn quốc và sửa đổi bổ sung Điệu lệ Đoàn với nhiều nội dung: giải pháp nâng cao hoạt động Đoàn, Đội trên địa bàn dân cư; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng văn minh đô thị, nhiệm kỳ tổ chức Đại hội Đoàn trong khối trường học, hiệu quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn và tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, nhiều ý kiến phân tích, đóng góp về: tiêu đề báo cáo, khẩu hiệu hành động, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của cơ bản của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Tường - Bí thư Thành đoàn ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo các Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn và góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Đoàn, các nội dung khác liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua cũng như đóng góp về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí yêu cầu Tiểu ban nội dung tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố; đồng thời tổng hợp ý kiến bằng văn bản gửi về Trung ương đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Các tin khác