Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII

Sáng 09/9, tại Hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Tường - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố, tập thể thường trực Thành đoàn, lãnh đạo các ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn.

Trong thời gian qua, việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Dự thảo kiểm điểm Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XII đã trải qua các bước thực hiện với nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung và đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn bàn, thảo luận và cho ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi, tham gia đóng ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo kiểm điểm Ban Chấp hành Thành đoàn với nhiều nội dung. Đa số các ý kiến lựa chọn chủ đề báo cáo chính trị theo phương án "Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xung kích, tình nguyện, thi đua học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp tham gia xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại". Một số ý kiến đề nghị Dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung sự tác động và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bổ sung việc thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chủ đề công tác năm của thành phố trong những năm qua, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng chi đoàn vững mạnh, tác động của Luật Trẻ em, đánh giá sâu sắc hơn công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ qua. Một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa hệ thống chỉ tiêu cho phù hợp với nhiệm kỳ 2017 - 2022, bổ sung làm rõ một số số liệu trong công tác tuyên truyền giáo dục, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa tên các chương trình, cuộc vận động phù hợp với sự chỉ đạo của trung ương và thành phố... Đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo kiểm điểm Ban Chấp hành Thành đoànvà tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt mạnh, tồn tại hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn. Nhiều ý kiến phân tích, đóng góp về: tiêu đề báo cáo, khẩu hiệu hành động, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Tường - Bí thư Thành đoàn ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo kiểm điểm Ban Chấp hành Thành đoàn và các nội dung khác liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua cũng như đóng góp về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bí thư Thành đoàn yêu cầu Tiểu ban nội dung tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các tin khác