ngày Thế giới phòng chống AIDS

Hôm nay (1/12), ngày Thế giới phòng chống AIDS.
- Với chủ đề "Cộng đồng tạo nên sự khác biệt", ngày Thế giới phòng chống AIDS là dịp để nâng cao vai trò thiết yếu của cộng đồng trong công tác phòng chống AIDS.
1/12 - Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS được Ðại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố lần đâu tiên vào năm 1988, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về nạn dịch AIDS do việc phát triển và lây lan, lây nhiễm HIV; ngày này cũng tưởng nhớ tới những nạn nhân đã chết vì căn bệnh HIV/AIDS. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS, Chính phủ và các ngành chức năng cùng với cộng đồng đã nỗ lực để đẩy lùi nạn dịch dịch. Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đạt được những kết quả khả quan. Việt Nam là quốc Châu Á đầu tiên cam kết thực hiện các mục tiêu toàn cầu 90-90-90 (90 % người có HIV biết được tình trạng bệnh của mình; 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV; 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp) trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

Các tin khác