Tài liệu sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trong tháng 1-2/2019

Nội dung: Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và những thành tựu kinh tế - xã hội trong năm 2018, các nội dung mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Các tin khác