Đoàn trường CDHHI phát động Tháng Thanh niên 2018 và tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2018 của BTV quận Đoàn; Thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2018)

       Ngày 06/3/2018, BCH Đoàn trường phát động Tháng Thanh niên 2018 và tổ chức ra quân dọn vệ sinh khu vực ký túc xá và khu vực nhà để xe với sự tham gia của 20 Đoàn viên.


   

   Thông qua hoạt động này nhằm giáo dục các em Đoàn viên về ý nghĩa của việc giữ gìn cảnh quan, tạo môi trường sanh, sạch, đẹp, qua đó nuôi dưỡng lòng yêu nước, đồng thời giúp các em ý thức  hơn trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống của chính mình và những người xung quanh, góp phần tích cực xây dựng một môi trường xanh - sạch - đẹp.
Sau đây là một số hình ảnh:

 

Các tin khác