Hỗ trợ việc làm cho sinh viên

Công ty vận tải Cha sen tuyển 30 lao động phổ thông, thợ máy, lái xe nâng
công nhân lương 4.500.000đ/tháng
Thợ máy, lái xe nâng lương: 5.000.000 đ/tháng
Chế độ: Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe khi đi làm dự án, đóng bảo hiểm theo quy định
Liên hệ: Thành 01239979999

Các tin khác