Bộ infographics về Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)
Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự toàn vẹn, tầm vóc vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh. Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

Các tin khác