Sinh viên cười

Vẫn chưa tìm ra (24/11/2015)
Hôm nay ở trường học gì thế con? - Ông bố hỏi con trai. - Dạ thầy giáo bảo con tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Thật là khó!
Câu tục ngữ lạc hậu (23/11/2015)
Giờ văn, cô giáo kiểm tra bài một học sinh: - Em hãy giải thích câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"
Di truyền và hoàn cảnh (22/11/2015)
Giáo sư y khoa: "Di truyền và hoàn cảnh có gì khác nhau?" Sinh viên: "Nếu con giống bố thì đó là di truyền."
Tìm chủ ngữ (21/11/2015)
Thầy giáo viết lên bảng câu: "Người đàn ông lang thang đã chết đói!". Rồi quay lại hỏi học sinh:
Tả thực (20/11/2015)
Cô giáo thu bài tập làm văn đề tài: "Tả con lợn nhà em". Tèo đứng lên xin cô cho khất đến cuối tuần, Cô hỏi:
Thầy cũng chịu (19/11/2015)
Trong giờ toán: Thầy: Em hãy cho thầy biết các thí dụ về đơn thức, nhị thức và đa thức.
Hai phần của châu Mỹ (18/11/2015)
Giờ địa lý, cô giáo đang giảng về châu Mỹ. Quốc đang ngồi nhìn ra phía cửa số và không chú ý lời cô giảng. Bỗng cô gọi Quốc:
Tính trước rồi (17/11/2015)
Tí chạy hớt hải chạy xuống phòng y tế: - Cô ơi! Cô tiêm cho cháu 5 mũi giảm đau loại nặng đô nhất ạ!