Vấn đáp lịch sử

Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:
Thầy giáo: Anh hãy cho biết, Lê lợi là ai?
Học sinh: Dạ, em không biết.
Thầy giáo: Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?
Học sinh: Dạ, em không biết.
Thầy giáo: Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?
Học sinh: Dạ em cũng không biết.
Thầy giáo: Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.
Học sinh: Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc bồ, là ai không?
Thầy giáo: Hả???
Học sinh: Thầy có băng của thầy , em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé.....

(st)

Các tin khác