Đánh rơi chữ

Cô giáo đang hướng dẫn các em tập viết, bỗng dừng lại bên bàn một học sinh và nhắc nhở:

- Cần phải chú ý, em đã bỏ rơi mất một chữ rồi.

Nghe vậy, em học sinh vội chui ngay xuống gầm bàn tìm kiếm. Một lúc sau, cậu bé lồm cồm bò ra và nói:

- Thưa cô, không rơi đâu ạ. Em đã tìm mãi mà có thấy một chữ nào đâu.

(ST)

Các tin khác