Đoàn thanh niên khối cán bộ, giáo viên tham gia chương trình hội diễn văn nghệ công chức, viên chức – lao động trường Cao đẳng Hàng hải I

     Hội diễn Văn nghệ năm 2012 được tổ chức là hoạt động văn hóa – nghệ thuật mang tính quần chúng, gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường, là dịp đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động năm qua và xây dựng định hướng phát triển cho những năm tiếp theo đối với các đơn vị trong nhà trường. Hội diễn là dịp để các đơn vị, các cán bộ viên chức gặp gỡ, giao lưu; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác quản lý, tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị trong phong trào văn nghệ

     Được biết, qua hội diễn lần này, BTC sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc để chuẩn bị tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng khu vực phía Bắc của Cục Hàng hải Việt Nam.

     Sau đây là một vài hình ảnh

 

 

Các tin khác