Sinh viên cười

Chữ của thầy cả! (03/10/2015)
Giờ kiểm tra. Cả phòng im phăng phắc. Có tiếng thì thào: - Chữ viết tắt TV là gì hả mày? Ti vi hay thực vật?
Đầu và chân (02/10/2015)
Một hôm thầy giáo giảng cho học sinh về sự tuần hoàn của máu. Để làm cho chủ đề bài giảng rõ thêm, thầy giáo nói:
Có câu hỏi gì không? (01/10/2015)
Một doanh nhân thành đạt được mời thỉnh giảng cho sinh viên ngành kinh tế. Sau khi giảng xong, ông ta hỏi: