danh muc MC các tiêu chí HS 3 rèn luyện

 

THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

BCH ĐOÀN QUẬN HẢI AN

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

    Hải An, ngày 12  tháng 04 năm 2019

 

 

HƯỚNG DẪN MINH CHỨNG CÁC TIÊU CHÍ

DANH HIỆU “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” CẤP QUẬN

-------------------------

 

TT

Nội dung

Minh chứng

1

Được Hội đồng xét chọn Danh hiệu“Học sinh 3 rèn luyện” cấp quận đề nghị xét chọn ở cấp thành phố

Công văn của Đoàn trường có xác nhận từ Ban Giám hiệu nhà trường;

3

Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của Đảng ủy hoặc Ban Giám hiệu Nhà trường, của Bí thư Đoàn trường

 

4

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

- Điểm rèn luyện của năm học xét trao Danh hiệu từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Đối với những trường đặc thù không đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kết quả rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Tốt trở lên.

- Điểm trung bình học tập của năm học xét trao Danh hiệu đạt từ 7,0/10 trở lên (đối với chương trình đào tạo theo niên chế) hoặc 2,5/4,0 trở lên (đối với các chương trình đào tạo theo tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ).

Bản photo kết quả học tập, có xác nhận của Ban Giám hiệu Nhà trường;

5

Tham gia tích cực các hoạt động, nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên, được nhận giấy khen từ Đoàn cấp trường trở lên.

Chứng nhận hoặc Giấy khen

6

Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc từ cấp trường trở lên.

Chứng nhận hoặc Giấy khen

7

Là thanh niên tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoạt động vì cộng đồng được khen thưởng từ cấp trường trở lên.

Chứng nhận hoặc Giấy khen

8

Tham gia các hoạt động tình nguyện được khen thưởng từ cấp trường trở lên.

Chứng nhận hoặc Giấy khen

9

Tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ, đội nhóm học thuật, rèn luyện tay nghề cấp trường.

Xác nhận của Đoàn trường hoặc Chứng nhận, giấy khen thành tích hoạt động

10

Đạt giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

Bằng khen hoặc Giấy khen

11

Đạt giải Khuyến khích trở lên trong các kỳ thi, hội thi tay nghề từ cấp quận trở lên

Bằng khen hoặc Giấy khen

12

Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).

Xác nhận của Đoàn trường

13

Đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi, hội thi thể dục, thể thao từ cấp trường trở lên.

Xác nhận của Đoàn trường

 

Các tin khác