Thông báo lịch làm việc của BCH trong kỳ 1 năm học 2018-2019

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  222-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về lịch làm việc của BCH trong học kỳ 1, năm học 2018-2019

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận, trả sổ đoàn cho các chi đoàn cũng như các công việc liên quan đến Đoàn viên, BCH đoàn trường xin được thông báo lịch làm việc cụ thể trong học kỳ 1, năm học 2018-2019như sau:

Ngày

Sáng

Chiều

Thời gian 

Địa điểm

Thứ 2

Tổ Tin học

Khoa Kinh tế

Sáng : từ 7h30 đến 11h00

Chiều: từ 13h30 đến 17h00

Văn phòng Đoàn

Thứ 3

 

Khoa Cơ khí

Thứ 4

Khoa ĐKTB

 

Thứ 5

 

Khoa Máy khai thác

Thứ 6

Khoa Điện, Điện tử

 

Các bạn đoàn viên thanh niên các khoa, trung tâm  làm việc theo đúng lịch trên. Nếu có trường hợp đột xuất liên hệ với các thầy theo bảng dưới đây:

Stt

SV các đơn vị

Liên hệ với thầy/cô

Chức vụ

Điện thoại

1.      

- Khoa Cơ khí

- Khoa Điện, Điện tử

- Khoa ĐKTB

Đào Quang Thành

Bí thư  Đoàn trường

0123.997.9999

2.      

- Tổ Tin học

- Khoa Máy khai thác

Nguyễn Trung Kiên

Phó Bí thư Đoàn trường

 

0914.556.183

3.      

- Khoa Kinh tế

 

Mai Thị Len

UV BCH Đoàn trường

0982233191

 

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH nhà trường (để b/c);

-   BCH Đoàn Quận Hải An (để b/c);

-   BCH, Các chi đoàn (để thực hiện);

-   Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác