Kết quả

Giờ vật lý, thầy hỏi:

- Ví dụ chúng ta đang chạy với vận tốc lớn mà đột nhiên dừng lại thì theo quán tính chúng ta sẽ thế nào?

Một học sinh giơ tay:

- Thưa thầy! Ta sẽ vào bệnh viện ạ!

Cả lớp:

- ?!?!

(st)

Các tin khác