Tái bútTại bưu điện, một cụ bà nhờ một sinh viên:

- Cậu làm ơn ghi hộ già địa chỉ này vào tấm bưu thiếp cái.

Sinh viên:

- Đây, xong rồi ạ. Còn gì nữa không bà?

Cụ bà ngắm nghía một lát rồi nhẹ nhàng đề nghị:

- Hay là cậu ghi thêm dòng này nữa vào cuối: "Tái bút: Nếu đọc không ra, xin vui lòng thứ lỗi cho người viết địa chỉ này".


(st)

Các tin khác