Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang - Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; Nguyễn Việt Tiến - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội Sinh viên các Tỉnh, Thành phố trong cụm Đồng bằng sông Hồng...

Trong nội dung làm việc của Phiên trọng thể, Đại hội tiến hành các nội dung: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Phiên hai; Báo cáo kết quả làm việc phiên thứ nhất, thông báo chương trình làm việc phiên thứ hai; Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố khoá IV Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; trình bày các tham luận, thảo luận các ý kiến xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố khóa V; nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và bức trướng của Thành ủy thành phố; ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố khóa V; chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố khóa IV, không tham gia BCH Hội Sinh viên thành phố khóa V; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố và đất nước. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng lần thứ V đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên Hải Phòng, phát huy truyền thống “Trung dũng - quyết thắng” của thành phố Cảng anh hùng, tiếp nối truyền thống thanh niên Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện, lập thân, kiến quốc của các tầng lớp thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; khẳng định sự quan tâm của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và của xã hội đối với sinh viên thành phố.

Đại hội Hội Sinh viên thành phố lần thứ V cổ vũ sinh viên thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ góp phần xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hải Phòng khóa V.

Đại hội V dự kiến đề ra 9 chỉ tiêu lớn. Trong đó, phấn đấu cả nhiệm kỳ, 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; 30 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương, 250 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 2.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động biểu dương, hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” hằng năm; 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên ứng dụng khoa học, công nghệ; 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp hoặc 01 hoạt động trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, đề xuất ít nhất 20.000 ý tưởng, sáng kiến;100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, kỹ năng thực hành xã hội, “Ngày hội sinh viên khỏe”hằng năm; 100% Hội sinh viên cấp trường tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện; Giới thiệu 5.000 vị trí việc làm cho sinh viên trong đó có 1.000 sinh viên có việc làm ổn định; Các cấp bộ Hội phấn đấu huy động 03 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên từ các nguồn xã hội hóa.

Đại hội dự kiến trong nhiệm kì tới sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” với 5 tiêu chí “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt” và “Hội nhập tốt”; triển khai các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm các nguồn học bổng, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội theo ngành học cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động đào tạo bồi dưỡng cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc; Thực hiện các giải pháp xây dựng tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên....

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Hải Phòng đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”, hội viên, sinh viên thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Sinh viên và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ra sức học tập, rèn luyện, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra.

Một số hình ảnh của Phiên trọng thể Đại hội:

 

Các tin khác